دعوت از سخنران

برای دعوت از سخنران میتوانید فرم انتهای صفحه را پر کنید.

سلام. بسیار شادمانم که افتخار آشنایی و دوستی با شما را دارم و می‌توانم همراه شما به نشر دانش و ارتقای مهارت‌های زندگی همکاران یا همشهریانتان کمک کنم. امیدوارم بتوانیم همراه یکدیگر، نگرش و کیفیت زندگی و کسب‌وکار مخاطبین را افزایش دهیم.

موضوعات آموزش

همان‌گونه که احتمالاً مطلعید موضوع اصلی آموزش‌های من، رهبری فردی و تکنیک‌های مدیریت زمان است. به طور کلی موضوعات آموزش‌هایی که در حال حاضر ارائه می‌دهم، موارد زیر را شامل می‌شوند:

فرم دعوت از سخنران

برگزارکننده‌ی گرامی، برای دعوت به همکاری، می‌توانید فرم زیر را تکمیل کنید یا موارد خواسته شده را به واتساپ 4080 771 915 (98+) ارسال کنید. دقت نمایید که تکمیل موارد ستاره‌دار ضروری است.

اقدام از طریق واتس اپ