مشکلات را شکلات کنید

همه‌ی ما در زندگی با مشکلات متفاوت و متعددی روبرو می‌شویم. هیچ کاری بدون مشکل نیست و آنچه در حل یک مشکل تأثیرگذار است، نگرش و نحوه‌ی برخورد ما با مشکلات است. هنگام انتخاب یک راه حل، ما در حال انتخاب گروهی از مشکلات هستیم. باید تصمیم بگیریم چه موانع و مشکلاتی را انتخاب می‌کنیم. در این مقاله روش‌های حل مشکل و پیش‌گیری از آن آموزش داده می‌شود.

ادامه خواندن مشکلات را شکلات کنید