طرز فکر چیست و چگونه سرنوشت ما را رقم می‌زند؟

به نظر شما، هوش و استعداد دو ویژگی ثابت و مادرزادی است یا انسان‌ها قادرند پس از تولد هوش خود را افزایش دهند و در زمینه‌های جدید استعداد کسب کنند؟ به نظر نمی‌رسد تا این حد تأثیرگذار باشد، اما پژوهش‌های دانشمندان، به ویژه خانم کارول دوک، استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد نشان می‌دهد پاسخی که به این سئوال می‌دهید سرنوشت شما را رقم می‌زند. این باور میزان موفقیت تحصیلی و کاری، نوع ارتباط شما با همسر، فرزندان و همکارانتان را تعیین می‌کند.

ادامه خواندن طرز فکر چیست و چگونه سرنوشت ما را رقم می‌زند؟