بررسی ۷ باور رایج در مورد موفقیت

باورهای شما در مورد موفقیت چیست؟ با کدامیک از جملات زیر موافق هستید؟ • موفقیت نتیجه‌ی ایده‌های بزرگ و خارق العاده است. • برای موفقیت باید هوش و نبوغ ذاتی داشت. • افراد موفق انسان‌های خوش‌شانسی هستند. • انسان‌های موفق انسان‌های شجاعی هستند که هرگز نمی‌ترسند. • برای موفق شدن باید تمام زمانم را صرف اهدافم کنم و دیگر زمانی برای تفریح و لذت نخواهم داشت. • من برای موفقیت ساخته نشده‌ام. اشخاص موفق از ابتدا برای موفقیت تربیت شده‌اند. • افراد موفق مشکلات من را نداشته‌اند. در این پست به بررسی این باورها پرداخته‌ایم.

ادامه خواندن بررسی ۷ باور رایج در مورد موفقیت