۴ عمل اشتباه که خارج شدن از تخت را دشوار می‌کند

اولین افکار و فعالیت‌هایی که بلافاصله پس از بیداری انجام می‌دهیم، تعیین کننده‌ی کیفیت روزی است که در پیش رو داریم. شما صبح خود را چگونه آغاز می‌کنید؟ اولین فکری که هر صبح به ذهنان خطور می‌کند چیست؟ اولین فعالیت هر صبح شما چیست؟ در این مقاله، چند کار نادرست را که می‌تواند به قیمت از دست دادن تمام روزتان تمام شود، مرور می‌کنیم.

ادامه خواندن ۴ عمل اشتباه که خارج شدن از تخت را دشوار می‌کند