۴ عادت جدید در آغاز سال نو که تا پیش از زمستان شما را به اهدافتان می‌رساند

ابتدای هر سال، به فکر اهداف نو می‌افتیم. برای رسیدن به اهدافی که انتخاب کرده‌ایم لازم است عادت‌های تازه‌ای را نیز در خود ایجاد کنیم. در ادامه ۵ عادت جدید…

ادامه خواندن ۴ عادت جدید در آغاز سال نو که تا پیش از زمستان شما را به اهدافتان می‌رساند