اوج تمرکز با رعایت چند نکته ساده

در دوران نوجوانی، ظهرهای جمعه نیم ساعت از رادیو به قصه‌ی ظهر جمعه گوش می‌دادیم. امروزه به ندرت کسی می‌تواند نیم ساعت بر موضوعی متمرکز شود. با ظهور اینترنت، شبکه‌های…

ادامه خواندن اوج تمرکز با رعایت چند نکته ساده