چگونه بر کارمان تمرکز کنیم؟

بزرگ‌ترین مشکل هنگامی که کاری را شروع می‌کنیم، حفظ تمرکز است. می‌خواهیم گزارشی را در Word تایپ نماییم، اما حواسمان به ایمیل‌هایمان پرت می‌شود. قصد داریم صفحه‌ی اینستاگرام کاری خود را به روز کنیم ولی ناگهان متوجه می‌شویم زمان زیادی را با تماشای پست‌های دیگران از دست داده‌ایم. در دنیای حاضر، متمرکز کردن فکر و حواس بسیار دشوار شده است. عوامل حواسپرتی بیشتر و قدرتمندتر شده‌اند و گاهی بیش از صرف انرژی برای کار، انرژی خود را صرف حفظ توجه بر فعالیت‌هایمان می‌کنیم و همین مسئله سبب می‌شود بیشتر از حالت عادی خسته شویم. در چنین شرایطی راه حل چیست و چگونه می‌توان با صرف انرژی کمتری متمرکز شد و متمرکز ماند؟

ادامه خواندن چگونه بر کارمان تمرکز کنیم؟