چرا به اهدافمان نمی‌رسیم؟

آخرین باری که اهدافتان را نوشتید کی بوده است؟ آیا تا به امروز آن‌ها را پیگیری کرده‌اید و نسبت به آن زمان، به مقصد نزدیک‌تر شده‌اید؟ چرا هر بار هدفگذاری می‌کنیم به اهدافمان نمی‌رسیم؟ چرا با اینکه اهدافمان را به درستی تعیین می‌کنیم، اشتیاق فراوانی داریم و از وضعیت موجود ناراضی هستیم، باز هم در پیگیری اهدافمان شکست می‌خوریم؟ در ادامه قصد داریم برخی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی در رسیدن به هدف را بررسی نماییم.

ادامه خواندن چرا به اهدافمان نمی‌رسیم؟