چرا به اهدافمان نمی‌رسیم؟

آخرین باری که اهدافتان را نوشتید کی بوده است؟ آیا تا به امروز آن‌ها را پیگیری کرده‌اید و نسبت به آن زمان، به مقصد نزدیک‌تر شده‌اید؟ چرا هر بار هدفگذاری می‌کنیم به اهدافمان نمی‌رسیم؟ چرا با اینکه اهدافمان را به درستی تعیین می‌کنیم، اشتیاق فراوانی داریم و از وضعیت موجود ناراضی هستیم، باز هم در پیگیری اهدافمان شکست می‌خوریم؟ در ادامه قصد داریم برخی از مهم‌ترین دلایل ناتوانی در رسیدن به هدف را بررسی نماییم.

ادامه خواندن چرا به اهدافمان نمی‌رسیم؟

تمرین دنبال کردن اهداف تا رسیدن به مقصود

آیا شما هم چنین تجربه‌ای داشته‌اید؟ اواخر اسفند شور و اشتیاق زیادی برای فرا رسیدن سال جدید داریم. در این زمان انگیزه و خوش‌بینی افزایش پیدا می‌کند و اهداف جدیدی را در سر می‌پرورانیم. تصمیمات مهم و خوبی می‌گیریم؛ ولی در پایان سال به ندرت اهدافی را که در سر داشتیم به خاطر می‌آوریم، دستیابی به آنها که جای خود دارد. اگر سال‌های گذشته در پیگیری اهدافتان ناکام بوده‌اید، این مطلب مناسب شما و فرصتی برای رقم زدن سالی متفاوت است.

ادامه خواندن تمرین دنبال کردن اهداف تا رسیدن به مقصود