چگونه اهدافمان را مشخص کنیم؟

هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند هیچ هدفی در زندگی ندارد. حتی بی‌انگیزه‌ترین انسان‌ها هم زمانی که در خودشان دقیق می‌شوند تصدیق می‌کنند که اهدافی در سر دارند. بسیاری از انسان‌ها نه یک بار، بلکه چندین بار اهدافشان را با انواع روش‌های هدفگذاری تعیین کرده‌اند، اما پس از چند هفته، چند روز، و حتی پس از چند ساعت اهدافشان را از یاد برده‌اند. اگر شما هم پیش از این اهدافی را در زندگی تعیین کرده‌اید، اما هنوز خود را فرسنگ‌ها دور از هدفتان می‌بینید، احتمالاً یا اهداف خوبی تعریف نکرده‌اید یا اهدافتان را به خوبی تعریف نکرده‌اید. در این مقاله راه حل هر دو مسئله را خواهید یافت.

ادامه خواندن چگونه اهدافمان را مشخص کنیم؟

مدیریت زمان چیست؟

بسیاری از ما تصور می‌کنیم مدیریت زمان یعنی کنترل و در اختیار گرفتن زمانی که داریم. اگر شما هم چنین برداشتی از مدیریت زمان دارید، زمان آن رسیده است دیدگاه بهتری نسبت به این شاخه اساسی از بهبود فردی پیدا کنید.

ادامه خواندن مدیریت زمان چیست؟