معرفی کتاب اولویت دادن به اولویت‌ها

اگر قرار بود مکث کنید و به طور جدی درباره‌ی اولویت‌های زندگی‌تان فکر کنید و به سه یا چهار چیزی اشاره کنید که بیشترین اهمیت را برای‌تان دارند، از چه چیزهایی نام می‌بردید؟ کتاب اولویت دادن به اولویت‌ها به شما کمک می‌کند تا با یافتن پاسخ به این سئوال، زندگی خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که در آینده در جایگاهی بهتر قرار بگیرید.

ادامه خواندن معرفی کتاب اولویت دادن به اولویت‌ها