چگونه کارهایم را اولویت بندی کنم؟

بیشتر مردم متوجه تأثیر کارهای ساده و پیش پا افتاده‌ی روزانه بر زندگی و موفقیتشان نیستند. در این مقاله خواهیم دید بی‌توجهی به اهمیت کارها چگونه می‌تواند ما را در گرداب بدبختی اسیر کنید. ضمن اینکه با بخش خاموش و فراموش‌شده‌ی زندگی که تعیین کننده‌ی موفقیت انسان‌هاست آشنا می‌شوید.

ادامه خواندن چگونه کارهایم را اولویت بندی کنم؟