۶ عادت که ما را از موفقیت دور می‌کنند

اگر بخواهید بزرگ‌ترین تفاوت بین یک انسان موفق و انسان عادی را بیان کنید از چه عاملی نام می‌برید؟ کمی فکر کنید، شانس، هوش، استعداد یا... به نظر من بزرگ‌ترین…

ادامه خواندن ۶ عادت که ما را از موفقیت دور می‌کنند