اهمیت نظم و سازماندهی محیط کار

اتاق و میز کار شما در شرکت یا اداره تا چه حد مرتب و تمیز است؟ آیا شما نیز مانند بسیاری از کارمندان و شاغلین بر این باور هستید که محیط کاری تمیز و مرتب، سبب می‌شود در نظر رئیس و همکارانتان فردی بی‌کار و بی‌فایده به نظر برسید؟ آیا معتقدید محیط کاری شلوغ و شلخته، سبب می‌شود خلاق‌تر باشید و بهتر کار کنید؟ بسیاری بر این تصورند که نظم محل کار، دست و پای آنها را می‌بنند و حفظ نظم باعث می‌شود در انتهای ساعت کاری خسته‌تر از دیگران باشند. در این مقاله به بررسی نقش نظم در محل کار می‌پردازیم.

ادامه خواندن اهمیت نظم و سازماندهی محیط کار