آکراسیا مهمترین آفت موفقیت و ۹ روش مقابله با آن

نمی‌توانید اولین قدم را بردارید؟ به برنامه‌های‌تان عمل نمی‌کنید؟ کارها را نیمه‌کاره رها می‌کنید؟ بازدهی‌تان کم است؟ هرچه تلاش می‌کنید نمی‌توانید عادت شروع کار را در خود ایجاد کنید؟ مشکل شما آفت ذهنی مشترک بین ما انسان‌ها است. پس از خواندن این مقاله با این دشمن خطرناک موفقیت آشنا و راه حل مقابله با آن را خواهید دانست.

ادامه خواندن آکراسیا مهمترین آفت موفقیت و ۹ روش مقابله با آن