چگونه از اشتباهات گذشته درس بگیریم؟

چگونه با اشتباهاتمان برخورد کنیم؟ افراد حرفه‌ای هنگام شکست یا اشتباه، به ویژه هنگام یادآوری تجربیات تلخ گذشته چه رویه‌ای در پیش می‌گیرند؟

ادامه خواندن چگونه از اشتباهات گذشته درس بگیریم؟