کمیت خواب مهم است یا کیفیت آن؟

به نظر شما چند ساعت خواب در شبانه روز لازم است؟ آیا شما هم معتقدید فقط کیفیت خواب مهم است و نه ساعات آن؟ در این مقاله در مورد اهمیت خواب شبانه و نقش آن در مدیریت مطلوب زمان صحبت کرده‌ایم.

ادامه خواندن کمیت خواب مهم است یا کیفیت آن؟