تمرین دنبال کردن اهداف تا رسیدن به مقصود

آیا شما هم چنین تجربه‌ای داشته‌اید؟ اواخر اسفند شور و اشتیاق زیادی برای فرا رسیدن سال جدید داریم. در این زمان انگیزه و خوش‌بینی افزایش پیدا می‌کند و اهداف جدیدی را در سر می‌پرورانیم. تصمیمات مهم و خوبی می‌گیریم؛ ولی در پایان سال به ندرت اهدافی را که در سر داشتیم به خاطر می‌آوریم، دستیابی به آنها که جای خود دارد. اگر سال‌های گذشته در پیگیری اهدافتان ناکام بوده‌اید، این مطلب مناسب شما و فرصتی برای رقم زدن سالی متفاوت است.

ادامه خواندن تمرین دنبال کردن اهداف تا رسیدن به مقصود