چک لیست پاییزه: شش کار که با فرا رسیدن پاییز باید انجام دهید

شش ماه از ابتدای سال گذشت. آغاز پاییز زمان برنامه‌ریزی دوباره است. اکنون زمان آن رسیده که اندکی توقف کنید و به پشت سر نگاه کنید. پیروزی‌ها و شکست‌های‌تان را…

ادامه خواندن چک لیست پاییزه: شش کار که با فرا رسیدن پاییز باید انجام دهید

مدیریت زمان را از کجا شروع کنیم؟

آیا شما همیشه خواسته‌اید از زمانتان به شکل بهتری استفاده کنید؟ اهدافتان را تعیین و در مسیر آرزوهای‌تان حرکت کنید؟ برنامه‌ای مدون داشته باشید، بدانید در هر زمان چه باید…

ادامه خواندن مدیریت زمان را از کجا شروع کنیم؟

مدیریت زمان چیست؟

بسیاری از ما تصور می‌کنیم مدیریت زمان یعنی کنترل و در اختیار گرفتن زمانی که داریم. اگر شما هم چنین برداشتی از مدیریت زمان دارید، زمان آن رسیده است دیدگاه بهتری نسبت به این شاخه اساسی از بهبود فردی پیدا کنید.

ادامه خواندن مدیریت زمان چیست؟