چرا به برنامه‌هایم عمل نمی‌کنم؟ بخش دوم

در قسمت اول این مقاله، روش‌های صحیح هدفگذاری را مرور کردیم؛ اما گاهی، علیرغم داشتن هدف‌های درست و باورپذیر، باز هم به برنامه‌هایمان عمل نمی‌کنیم. در واقع، هدفگذاری را بلدیم اما برنامه‌ریزی را خیر. حتی اگر گمان می‌کنید با روش‌های اصولی برنامه‌ریزی آگاهید اما همچنان در عمل به آن ناکام می‌مانید، لطفاً این مقاله را به دقت مطالعه نمایید.

ادامه خواندن چرا به برنامه‌هایم عمل نمی‌کنم؟ بخش دوم

چگونه کارهایم را اولویت بندی کنم؟

بیشتر مردم متوجه تأثیر کارهای ساده و پیش پا افتاده‌ی روزانه بر زندگی و موفقیتشان نیستند. در این مقاله خواهیم دید بی‌توجهی به اهمیت کارها چگونه می‌تواند ما را در گرداب بدبختی اسیر کنید. ضمن اینکه با بخش خاموش و فراموش‌شده‌ی زندگی که تعیین کننده‌ی موفقیت انسان‌هاست آشنا می‌شوید.

ادامه خواندن چگونه کارهایم را اولویت بندی کنم؟