چرا به برنامه‌هایم عمل نمی‌کنم؟ بخش اول
دفتر برنامه ریزی

چرا به برنامه‌هایم عمل نمی‌کنم؟ بخش اول

اگر بارها در عمل به برنامه ریزی هفتگی و روزانه ناکام مانده‌اید، این سری مقاله را بخوانید. در این سری مقاله، ابتدا نقاط ضعف پیش از برنامه‌ریزی را مرور می‌کنیم، سپس به اشتباهات رایج در برنامه‌ریزی می‌پردازیم و در انتها خواهیم دید چرا با رعایت همه‌ی این موارد، باز هم به برنامه‌ای که خودمان تعیین کرده‌ایم عمل نمی‌کنیم.

ادامه خواندن چرا به برنامه‌هایم عمل نمی‌کنم؟ بخش اول