چرا به برنامه‌هایم عمل نمی‌کنم؟ بخش دوم

در قسمت اول این مقاله، روش‌های صحیح هدفگذاری را مرور کردیم؛ اما گاهی، علیرغم داشتن هدف‌های درست و باورپذیر، باز هم به برنامه‌هایمان عمل نمی‌کنیم. در واقع، هدفگذاری را بلدیم اما برنامه‌ریزی را خیر. حتی اگر گمان می‌کنید با روش‌های اصولی برنامه‌ریزی آگاهید اما همچنان در عمل به آن ناکام می‌مانید، لطفاً این مقاله را به دقت مطالعه نمایید.

ادامه خواندن چرا به برنامه‌هایم عمل نمی‌کنم؟ بخش دوم