اثر مرکب چیست و چگونه کار می‌کند؟

لابد ضرب‌المثل «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود» را شنیده‌اید. والدین ما معمولاً این ضرب‌المثل را برای پس‌انداز کردن پول به کار می‌بردند آن هم هنگامی که پول خردهای…

ادامه خواندن اثر مرکب چیست و چگونه کار می‌کند؟