معرفی کتاب اولویت دادن به اولویت‌ها

زندگی ما در بهترین حالت انجام کارهایی است که هرچند مهم هستند اما مجبور به انجام آنها هستیم. در کنار آن کارهایی را انجام می‌دهیم که نقشی در پیشرفت و بهبود آینده‌ی ما ندارند. اگر از وضعیت امروزمان راضی نیستیم باید دلیل آن را در کارهایی بیابیم که در گذشته انجام داده‌ایم.

همه از تعادل صحبت می‌کنیم اما معنای درست تعادل در زندگی را نمی‌دانیم. زندگی ما بر اساس اعتیاد بر فوریت بنا شده است. کتاب اولویت دادن بر اولویت‌ها نوشته‌ی یکی از بزرگترین مربیان دنیا، استیون کاوی است. در جایی از این کتاب می‌خوانیم:

نسل جدید مدیریت زمان، بیش از این‌که درباره‌ی درست انجام دادن کارها باشد، برپایه‌ی انجام دادن کارهای درست است.

جلد کتاب اولویت دادن بر اولویت ها

این کتاب به حقیقت اصول اشاره می‌کند. ما هرگز نمی‌توانیم اصول طبیعت را دور بزنیم. تمرکز بر انجام کارهای بی‌اهمیت نتایج سودمند به بار نمی‌آوردند. این کتاب علاوه بر ساعت، یک قطب‌نما نیز برای مدیریت زمان در اختیار شما قرار می‌دهد؛ قطب‌نمایی که جهت درست زندگی را به شما نشان می‌دهد. دکتر دنیس ویتلی، نویسنده‌ی کتاب روانشناسی انگیزش، در مورد کتاب اولویت‌دادن به اولویت‌ها می‌گوید: «کاوی یک قطب‌نمای ارزشمند و یک راهنمایی به موقع در اختیارمان می‌گذارد که مبنایش حقیقت ابدی است».

این کتاب دیدی ارزشمند در مورد مدیریت زمان به شما می‌دهد و کمک می‌کند تا در کنار رسیدن به اهدافتان، میراثی ارزشمند از خود برای آیندگان برجای بگذارید.

کتاب اولویت دادن به اولویت‌ها را بخوانید و آتش معنا را دوباره در زندگی‌تان روشن کنید.

آنتونی رابینز

مشخصات کتاب

  • عنوان اصلی: First Things First: to live, to love, to learn, to leave a legacy
  • عنوان فارسی: اولویت دادن به اولویت‌ها
  • زیرعنوان فارسی: زیستن، آموختن، مهروزیدن، میراثی به جا گذاشتن
  • ناشر: نسل نو اندیش
  • صفحات: ۹۵ صفحه

دیدگاهتان را بنویسید